Post Category: Disease Pages

ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਝੜਦੇ ਹਨ? ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕੀ ਹੈ?

GMoney ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Doctor

Dr. Ashwin Fernandes

Hospital / Clinic

Ashwin Dental Care Clinic, Kalyan, Mumbai

Watch Full Interview on Youtube

Link to Full Interview
Duration: 6:05 minutes

Listen to Interview on PodcastLink for podcast

Read the full transcript of Health Show in English, Hindi, Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi

GMoney Anchor - ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕੀ ਹੈ?

Dr. Ashwin Fernandes – ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਮਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਖੱਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਭੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

tooth sensitivity in bengali

GMoney Anchor - ਕੀ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ?

Dr. Ashwin Fernandes – ਦੇਖੋ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਸ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਾੜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

GMoney Anchor - ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

Dr. Ashwin Fernandes – ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਡੈਂਟਿਨ ਅਤੇ ਮਿੱਝ। ਜੇਕਰ ਡੈਂਟਿਨ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

GMoney Anchor - ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

Dr. Ashwin Fernandes – ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

GMoney Anchor - ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

Dr. Ashwin Fernandes- ਟੂਥਪੇਸਟ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਝਰਨਾਹਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੂਥਪੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।

GMoney Anchor - ਕੀ ਹਲਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?

Dr. Ashwin Fernandes – ਹਲਦੀ ‘ਚ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਸੂੜਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਜ, ਸੋਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

GMoney Anchor - ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਾਰਗਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?

Dr. Ashwin Fernandes – ਨਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ pH ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

GMoney Anchor - ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀਮਨੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Dr. Ashwin Fernandes – ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.

GMoney Anchor - ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।

tooth sensitivity in bengali

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GMoney ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ GMoney ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 

   ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੋ ਕਾਸਟ EMI ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ/ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ?

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ GMoney ਨੋ ਕਾਸਟ EMI ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

GMoney ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। GMoney ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਬੇਰੀਏਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਬਾਲ ਰੋਗ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ GMoney ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

 

GMoney ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਨੋ ਕਾਸਟ EMI ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, GMoney ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ – 022 4936 1515 (ਸੋਮ-ਸ਼ਨਿ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ)

https://www.gmoney.in/ 

Watch 400+ interviews of Specialized Doctors on PCOD, Diabetes, Cosmetic treatments, Dental care, Lasik surgery, Piles, IVF, Smile makeover and much more.. please visit https://www.youtube.com/@GMoney_HealthShow 

Do not forget to subscribe to our Channel

 

Disclaimer: THIS WEBSITE DOES NOT PROVIDE MEDICAL ADVICE.

 

The information, graphics, images, and other materials contained on this website are for informational purposes only. No material on this site is intended to be a substitute for medical advice, diagnosis, or treatment.

We suggest you to always seek advice from your physician or other qualified healthcare provider with any questions you may have regarding a medical condition.

Never disregard professional medical advice because of something you have read on this website.

Please note : The content in this blog is extracted from the video and translated using Google Translate.